• bresil BRESIL - 29 jours
 • argentine ARGENTINE - 25 jours
 • bolivie BOLIVIE - 24 jours
 • perou PEROU - 24 jours
 • costarica COSTA RICA - 25 jours
 • mexique MEXIQUE - 26 jours
 • tahiti POLYNESIE - 30 jours
 • newzeland NEW ZELAND - 30jours
 • australie AUSTRALIE - 30 jours
 • thailande THAILANDE - 23 jours
 • laos LAOS - 23 jours
 • cambodge CAMBODGE - 6 jours
 • vietnam VIETNAM - 23 jours
 • indonesie INDONESIE - 21 jours
 • france PARIS - retour